Vân Sơn 50 In Viet Nam Chuyện Tình Quê Hương Tôi Bluray Remux 1080P VC1 AC3 2.0 (Đã Bỏ Phần Quảng Cá...

Author: Anya dated 24-07-2016, 06:32

0
Vân Sơn 50 In Viet Nam Chuyện Tình Quê Hương Tôi Bluray Remux 1080P VC1 AC3 2.0 (Đã Bỏ Phần Quảng Cá...

General : D:\VanSon50\Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0.mkv
Format : Matroska at 20.3 Mbps
Length : 32.6 GiB for 3h 50mn 4s 834ms

Video #0 : VC-1 at 19.6 Mbps
Aspect : 1920 x 1080 (1.778) at 23.976 fps

Audio #0 : AC-3 at 256 Kbps
Infos : 2 channels, 48.0 KHz
Language : en

Quote: BLOGTINNHANH - TIN NHANH - TIN TỨC HOT, TIN TỨC HẢI NGOẠI, TIN TỨC SHOWBIZ, TÂM SỰ EVA, ...


DOWNLOAD LINK:

http://www.uploadable.ch/file/ZM56PBk8wR4Y/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part01.rar
http://www.uploadable.ch/file/9xX22qQDvtvu/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part02.rar
http://www.uploadable.ch/file/kMMtAumryu3V/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part03.rar
http://www.uploadable.ch/file/4MZMbbtbbwKu/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part04.rar
http://www.uploadable.ch/file/UVN4jEUVYh3B/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part05.rar
http://www.uploadable.ch/file/4DdTyyZ2WPAQ/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part06.rar
http://www.uploadable.ch/file/xstqTGRynP8r/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part07.rar
http://www.uploadable.ch/file/7eFsye4netvw/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part08.rar
http://www.uploadable.ch/file/PsMV74Q8fVdn/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part09.rar
http://www.uploadable.ch/file/RqkNggGTS6zu/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part10.rar
http://www.uploadable.ch/file/4UAgDvJAPjVw/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part11.rar
http://www.uploadable.ch/file/YdrxrBtsMZ3v/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part12.rar
http://www.uploadable.ch/file/MCYFRJnuBcgW/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part13.rar
http://www.uploadable.ch/file/HtwQ7TcpfDWc/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part14.rar
http://www.uploadable.ch/file/BW3s3cgQKKKC/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part15.rar
http://www.uploadable.ch/file/mhQp2wWC7faD/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part16.rar
http://www.uploadable.ch/file/SnYfMEeFtQBp/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part17.rar
http://www.uploadable.ch/file/JWBAa3FXRRTw/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part18.rar
http://www.uploadable.ch/file/Gh6trRPMTqb3/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part19.rar
http://www.uploadable.ch/file/7G6FfRC7evmC/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part20.rar
http://www.uploadable.ch/file/y7yeaqPkFVgy/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part21.rar
http://www.uploadable.ch/file/hywXQtrsxeCX/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part22.rar
http://www.uploadable.ch/file/WwYdbzBmtk7E/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part23.rar
http://www.uploadable.ch/file/29FpPvSMjt3e/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part24.rar
http://www.uploadable.ch/file/AjCKumfjBNs3/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part25.rar
http://www.uploadable.ch/file/xGYHNajYswQ7/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part26.rar
http://www.uploadable.ch/file/8EpaAZu8BMkR/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part27.rar
http://www.uploadable.ch/file/uEzh6HtUqFhh/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part28.rar
http://www.uploadable.ch/file/332EAn3ppFQ4/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part29.rar
http://www.uploadable.ch/file/begT5jM5krrZ/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part30.rar
http://www.uploadable.ch/file/3u4kYYgaHQvy/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part31.rar
http://www.uploadable.ch/file/x5pCHJabkSgb/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part32.rar
http://www.uploadable.ch/file/yKqKVaGtfmT6/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part33.rar


http://uploaded.net/file/r7q0bmhx/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part01.rar
http://uploaded.net/file/tzj0asxn/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part02.rar
http://uploaded.net/file/7wxzwczy/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part03.rar
http://uploaded.net/file/15i4lh4t/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part04.rar
http://uploaded.net/file/np7zeie3/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part05.rar
http://uploaded.net/file/sv8g06fq/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part06.rar
http://uploaded.net/file/sqjj01vo/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part07.rar
http://uploaded.net/file/hkwmqy5b/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part08.rar
http://uploaded.net/file/8i0ws25m/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part09.rar
http://uploaded.net/file/9dhaf8l2/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part10.rar
http://uploaded.net/file/szmd9f2x/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part11.rar
http://uploaded.net/file/1k0fqxa2/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part12.rar
http://uploaded.net/file/6a3vggov/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part13.rar
http://uploaded.net/file/d9ffcd5w/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part14.rar
http://uploaded.net/file/85wjvxo0/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part15.rar
http://uploaded.net/file/hffixq84/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part16.rar
http://uploaded.net/file/uuthf286/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part17.rar
http://uploaded.net/file/m1al00s5/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part18.rar
http://uploaded.net/file/dcfqsm60/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part19.rar
http://uploaded.net/file/8w50ksov/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part20.rar
http://uploaded.net/file/yz5qctlh/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part21.rar
http://uploaded.net/file/kopz4e2m/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part22.rar
http://uploaded.net/file/lapx3wlg/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part23.rar
http://uploaded.net/file/h7nqg691/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part24.rar
http://uploaded.net/file/n6vn88ly/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part25.rar
http://uploaded.net/file/8n7f60wg/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part26.rar
http://uploaded.net/file/c9e7469o/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part27.rar
http://uploaded.net/file/mojzu1ms/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part28.rar
http://uploaded.net/file/271ibfnk/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part29.rar
http://uploaded.net/file/2crq7s6o/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part30.rar
http://uploaded.net/file/6a3s8fxw/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part31.rar
http://uploaded.net/file/73wqkx37/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part32.rar
http://uploaded.net/file/s8vxyjem/Van.Son.50.Bluray.1080p.VC1.AC3.2.0_32GB.part33.rar
Link download bị die, phim nhạc bị lỗi khi xem. Các bạn hãy để lại comment. ADMIN sẽ reup liền
Tặng VIP Member khi buy Premium via ADMIN. Click ảnh xem hướng dẫn:
Click chọn "tags" để xem các phim nhạc cùng chủ đề, ca sĩ, tác giả, hãng phim nhạc,...

Category: VanSon

Dear visitor, you entered the site as an unregistered user.
We recommend you to register or login to the website using your name.
Information
Users of Guests are not allowed to comment this publication.
 
1080p, Applications, AsiaCD, BDRIP, Chí Tài, Cải lương, DVD5, DVD9, DVDISO, DVDRIP, FFVN, GIÁNG SINH, HD1080P, HD720P, HDRIP, HDTV, HOÀI LINH, iTunes, LIVESHOWS, Làng Văn CD, LỒNG TIẾNG, Movies, Như Quỳnh, Old, Phi Nhung, PHIM LẺ 2000-2014, PHIM LẺ 2015, PHIM LẺ CŨ, THUYẾT MINH, Thúy Nga CD, Trường Giang, Trấn Thành, TVB CŨ, USLT, Việt Hương, Vân Sơn, webrip, Windows, Xuân, Đại Nghĩa

Show all tags